Ρινοπλαστική

Η επέμβαση της Ρινοπλαστικής και τα αποτελέσματά της διαδραματίζουν συχνά ένα κοινωνικό και ψυχολογικό ρόλο στη ζωή μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Πολλοί είναι οι ασθενείς μας που αναρρώνοντας από την επέμβαση και αντικρίζοντας το τελικό όμορφο προφίλ τους παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα αυτοπεποίθησης, σταθερή συναισθηματική ευεξία ακόμα και μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης!

Τι είναι;

Μια άσχημη μύτη μπορεί να είναι εκ γενετής ή επίκτητη, δηλαδή να προκληθεί μετά από κάποιο ατύχημα ή μη επιτυχημένη εγχείρηση. Στις πιο πολλές περιπτώσεις όμως είναι αποτέλεσμα της δυσανάλογης ανάπτυξης των χόνδρων σε σχέση με τα οστά. Οι χόνδροι, από τους οποίους αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού της μύτης, αναπτύσσονται δυσανάλογα με τα οστά. Αυτή η υπερανάπτυξη των χόνδρων συμβαίνει συνήθως κατά την εφηβική ηλικία και τότε συχνά διαταράσσεται η αρμονία της μύτης που υπήρχε στην παιδική ηλικία.

Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις. Η πραγματοποίηση της επέμβασης γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς διότι εκτός από το αισθητικό μέρος παίζει σπουδαίο ρόλο η καλή λειτουργία της μύτης, η σωστή αναπνοή και φυσικά η σωστή αισθητική αρμονία στο πρόσωπο.

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και μετεγχειρητικά θεωρείται ανώδυνη ως επέμβαση!